LOGIN
EDIT SITE
AVAILABLE STUDIO'S
FACEBOOK
Pakhuis Wilhelmina

Soundtrackcity

Biography

Soundtrackcity is een organisatie die zich sinds 2009 inzet om de soundwalk als kunstvorm te ontwikkelen en geluid en luisteren te bevorderen als integraal onderdeel van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Soundtrackcity is opgericht door Michiel Huijsman en Renate Zentschnig en actief in Amsterdam, Rotterdam, Istanbul en Berlijn.

Soundtrackcity is een kunstenaarsinitiatief dat iets bijzonders toevoegt aan de beleving van de stad.

Sinds 2009 brengt Soundtrackcity kunstenaars uit de muziek-, theater-, film-, beeldende kunst- en architectuurwereld samen om inspirerende geluidswandelingen te ontwikkelen. Wandelingen in het binnen- en buitenland, die het bewustzijn openen voor de alledaagse geluidsomgeving. Mensen voelen zich door de geluidswandeling sterker verbonden met hun omgeving, een effect dat na de wandeling blijft bestaan.

De afgelopen jaren heeft Soundtrackcity zich verder ontwikkeld en haar publiek ook. Stedelingen luisteren bewust naar hun stad, reflecteren, wisselen ervaringen uit, van nu en van vroeger. De nieuwe projecten van Soundtrackcity geven bewoners een actieve rol en creëren ruimte voor kritische vragen: Hoe klinkt de stad, of hoe zou hij moeten klinken? Hoe klinkt een thuis? Wie kan zijn stem laten horen? Zelfstandig en onder begeleiding van kunstenaars/musici nemen bewoners hun geluid op. Zo worden stadsgeluiden verzameld en persoonlijke geluidservaringen onder woorden gebracht.

Soundtrackcity werkt samen met uiteenlopende culturele instellingen. Daarnaast gaat het in gesprek met beleidsmakers en werkt nauw samen met wetenschappers op het gebied van stedelijke planning. Steden worden steeds drukker en voller. Geluid is een medium dat zich bij uitstek leent als indicator voor ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving, maar nog weinig aandacht krijgt. Soundtrackcity is overtuigd van het belang van geluid bij het ‘stadmaken’ en wil dit belang op de agenda zetten van stedenbouw, architectonisch ontwerp en stedelijke ontwikkeling.