Bas Vogelpoel Architecten

basvogelpoel.nl

bio

Bas Vogelpoel Architecten is een multidisciplinair ontwerpbureau. We werken aan op maat gemaakte gebouwen, interieurs en tuinen, omdat elke opdrachtgever en elke situatie anders is. Ons werk heeft wel een overkoepelend karakter met heldere composities en geraffineerde lijnvoering.

De afgelopen jaren hebben we een efficiënte gefaseerde aanpak ontwikkeld, die pragmatisch en creatief is. We verkennen daarmee de ruimtelijk architectonische kansen van de projecten middels de abstractie van de platte tekening en het concrete van gedetailleerde 3d-modellen. Samen met de opdrachtgever vinden we gedurende het proces stapsgewijs oplossingen die bij de specifiek opgave passen.

Onze drijfveer is een fascinatie voor dat wat een gebouw tot architectuur maakt: zorgvuldig vormgegeven en vervaardigde ruimtes en details, waarbij de uitkomst veel meer is dan de som van de delen. In onze projecten vormen materialisatie en detaillering een integraal onderdeel, zowel bij de ideevorming, als in de ervaring van de gebruiker. We realiseren een verheffende ruimtelijke kwaliteit, door gerichte toepassing van kleur, textuur en licht, ritme, lijnvoering en schakering van ruimten