U
artists
U
shops
U
classes
U
venues

U
about
U
ruimtes-vrij
U
duurzaam

U
algemeen

buis-isolatie CV- en tapwater leidingen die door de gangen lopen kunnen eenvoudig geisoleerd worden met standaard buis-isolatie. Dit is op veel plekken al gebeurd, maar niet overal. tap-water leidingen zijn op veel plekken niet geisoleerd. Daar waar het wel al gebeurd is is nog veel verlies bij bochten en koppelingen. alles nalopen met extra isolatie materiaal en vast-tapen. buisisolatie kan onder verstek ingesneden worden om hoeken te maken