U
artists
U
shops
U
classes
U
venues

U
about
U
ruimtes-vrij
U
duurzaam

U
algemeen

Gaskosten

Gemiddeld betaalt elke huurder 300 euro voor gas per jaar (oude gasprijzen); grote ruimtes meer dan kleine. Met de stijgende gaspijzen valt hier aardig wat op te besparen.
100 euro besparing X 100 huurders = 10.000, wat eenvoudig terugverdiend kan worden met 20 % besparing op gas (schatting)

Nu is een goed moment om dat te doen.
34% van al ons gas, wordt verstookt in jan-feb
Tocht en andere ongemakken kunnen in deze periode makkelijk opgespoord worden

top 5 besparing

Het bedrijf Klimaatroute heeft in dec 2019 in verduurzamingsscan voor Wilhelmina opgesteld.
Van verschillende verduurzamingsogelijkheden is een kosten-baten prognose gemaakt.
zie hier de top 5


betreft investering Winst 10 jaar
Radiatorventilator installeren 15150 15313
kierdichtingen 3276 11572
radiatorfolie 6060 6300
Isoleren CV-leidingen 9595 5880
Thermostaatkraan 5151 5149
voorzetwanden 63210 3234
cadeaubon van € 70

Eigenaar-bewoners en huurders in Amsterdam kunnen tijdelijk een cadeaubon van € 70,- voor eenvoudige energiebesparende maatregelen in hun woning aanvragen.

zo lang de voorraad strekt
regionaalenergieloket

stappenplan

korte termijn

 1. cv water temperatuur lager ingesteld (begin dec)
 2. gezamelijk inkopen en toepassen van basic isolatiematerialen (zelf samen doen) - radiatorfolie, ventilatortjes, buisisolatie : CV en tapwater leidingen
 3. CV's in orde maken: knoppen enz.
 4. onderzoek naar
  1. voorzetramen voor boograampjes
  2. isolatie proef buitenmuren
 5. kijken naar tapwater-temperatuur
 6. testen of de CV temp verder naar beneden kan.
 7. onderzoek/offertes zone-regeling (januari)
 8. aanleg zoneregeling in proef-cluster -februari
 9. proef projecten evalueren -maart

zomer 2022

 1. afhankelijk van uitkomst proefproject
  1. clusters zonder ringleiding aanpassen
  2. gebouw voorzien van zone-regeling
 2. aandacht verleggen naar onderzoek lange termijn
  1. isolatie buitenmuren
  2. hoe kunnen we van het gas af
NB. het stappenplan is niet in steen gehouwen. Meedenkers zijn welkom om mee te denken

Gasverbruik verminderen door

 1. lagere keteltemperatuur
 2. minder branduren

Voorwaardes voor lagere keteltemperatuur

 1. radiatoren met voldoende vermogen in elk atelier
 2. zoveel mogelijk isoleren

De keteltemp. is 8 dec in hele pand verlaagd van 80/90 graden naar 60. dit kan 20% of meer schelen

In de daarop volgende week is gebleken dat dit overal voldoende is, en op sommige plekken zelfs als warmer wordt ervaren
De gang is nu niet meer zo bloedheet.

radiator vermogen

 1. moderne radiatoren met convectors
 2. voldoende radiatoren
 3. radiator-ventilatortjes

een moderne radiator met meerdere platen en daartussen convectoren staat de warmte snel af aan de ruimte, waardoor de ruimte sneller opwarmt. meer platen en meer convectoren vergroot het vermogen.
hoe meer platen en convectors ertussen (de ribbel-lijn in het plaatje hieronder), hoe beter.
de nummering zoals in dit plaatje is universeel. 33 betekent altijd 3 platen met convectors ertussen.

 

 

Door een radiaotor te kiezen met veel platen, heb je minder radiatoren nodig in de ruimte en kan de water temperatuur in de ketel lager ingesteld worden, terwijl het toch snel warm wordt in je ruimte.

Een ouderwetse zware ijzeren radiator neemt eerst veel warmte op en gaat met een vertraging warmte uitstralen. dit proces gaat door nadat terwijl de ruimte al op temp. is of als je vertrekt en geen warmte meer nodig hebt. Dit betekent dus energieverlies.

Een gelijkwaardige situatie qua radiatoren, in de verschillende ruimtes, in één cluster, zorgt ervoor dat een zo laag mogelijke watertemp. overal op dezelfde manier voldoet.

Radiator knoppen 1. Radiatoren moeten altijd een knop hebben. 2. Thermostaat knoppen (goed) gebruiken 1. de grootste verspilling komt doordat een radiator altijd aan staat. vandaag nog een knop er op zetten waar die ontbreekt. Mail naar klimaat@pakhuiswilhelmina.nl, als je hier hulp bij nodig hebt 2. thermostaatknoppen kunnen een flinke besparing opleveren. De knop moet ingesteld worden op max. stand 3. De heet-water toevoer in de radiator stopt, als de temp. rond de knop kamertemperatuur heeft bereikt. Zonder goeie convectie werkt dit niet optimaal. de rest van de ruimte is misschien nog niet evenveel opgewarmd. Het is een hardnekkig misverstand dat de radiator sneller opwarmt op stand 5. De radiator gaat wel langer door, tot de ruimte bijv. boven de 25 graden komt NB. met zone regeling spelen de knoppen een adere rol, en is één radiator zonder knop juist handig
buis-isolatie CV- en tapwater leidingen die door de gangen lopen kunnen eenvoudig geisoleerd worden met standaard buis-isolatie. Dit is op veel plekken al gebeurd, maar niet overal. tap-water leidingen zijn op veel plekken niet geisoleerd. Daar waar het wel al gebeurd is is nog veel verlies bij bochten en koppelingen. alles nalopen met extra isolatie materiaal en vast-tapen. buisisolatie kan onder verstek ingesneden worden om hoeken te maken
temperatuur regeling In de huidige situatie wordt de CV ketel aan en uit geschakeld door de thermostaat die op de gang hangt. als het op de gang 'warm genoeg' is, slaat de ketel af. Als het in een atelier dan nog niet genoeg is opgewarmd, is er warmte nodig maar die komt niet. Dit kan opgelost worden door elk atelier een eigen kamer-thermostaat te geven. die kunnen onafhankelijk van elkaar de CV aansturen. Dit zorgt vooral voor meer comfort. De huidige situatie is voor iedereen onbegrijpelijk. Het is ook mogelijk om met diezelfde individuele kamer-thermostaat kleppen aan te sturen. De kleppen worden in de leiding geplaatst, waar de warmte het atelier binnen komt. Als de ruimte warm genoeg is, geeft de thermostaat een seintje - aan de ketel, dat die mag stoppen met branden. - aan de kleppen: het atelier wordt afgesloten voor extra warmte. Dit kan een aanzienlijke besparing betekenen Dit systeem kan in de meeste clusters relatief eenvoudig geinstalleerd worden. In de kantoren van stapel A zijn extra aanpassingen nodig.
koude voeten als je last hebt van koude voeten en daarom de verwarming hoger zet, is het misschien handiger om een infrarood paneel onder het buro te plaatsen. De cv doet niet veel aan de vloertemperatuur want de warmte gaat omhoog. Als je het lekker vindt om naast een warm-stralende radiator te zitten, is het infraroodpaneel een goed energie-zuinig alternatief. CV is onrendabel als die eigenlijk meer als kachel gebruikt wordt
heet tapwater sommige ketels leveren ook heet water als de leiding naar een ruimte erg lang is, gaat er warmte verloren. die leidingen moeten in ieder geval goed geisoleerd worden. een lagere tapwater temperatuur bespaart gas de combiketels hebben apaprte intellingen voor CV- en tapwater temperatuur. momenteel is alleen de CV-water temp. lager ingesteld. Legionella risicos In de NEN 1006, de norm met Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties, staat: De temperatuur aan het mengtoestel of aan het tappunt in een woninginstallatie zonder circulatie moet bij gebruik conform de ontwerpcondities ten minste 55 °C zijn Thermische desinfectie De 55 °C-eis in de NEN 1006 is in individuele installaties voor legionellapreventie niet nodig Je kunt de temperatuur ook lager instellen. Bij een lagere temperatuur dan 55°C moet het toestel wel wekelijks thermisch worden gedesinfecteerd, bijvoorbeeld door het water voor een periode van meer dan 20 minuten boven de 60 °C te brengen zie lente-akkoord.nl Tijdens een gemiddelde douchebeurt van 5 minuten verbruik je 50 liter water. Om dit water te verwarmen is ongeveer 0,2 m3 gas nodig
heet water leidingen isoleren
De heetwaterleidingen in PW zijn niet geisoleerd. het isoleren van 5 meter leiding zal ruwweg 1 % gas besparen tijdens de minuten dat de douche gebruikt wordt. De leidingen naar de algemene douche zijn extreem lang en niet geisoleerd.
laaddeuren 1. kier rondom dichten 2. sluiting verbeteren 3. enkel glas vervangen de meeste laaddeuren hebben een koude rand rondom, een kier tussen kozijn en bakstenen muur. De spleet blijkt te breed voor compriband. (is experimenteel onderzocht) Pur, met een afdek-lat ervoor is waarschijnlijk het effectiefst de laaddeuren sluiten slecht. er wordt door Duwi gezocht naar de beste oplossing Sommige thermopeen ruiten zijn gebroken. Er is daar geen dubbel glas meer: vervangen
ijzeren boograampjes 1. tocht verhelpen 2. voorzetraam Het slecht sluitende klapraampje kan eenvoudig gedicht worden met tochtstrip Enkel glas oplossen met een voorzetraam of raamfolie De muur rondom de raampjes zou eigenlijk ingepakt moeten worden met steenwol + gipsplaat oid. een voorzetraam zou hierin opgenomen kunnen worden
buitenmuren De buitenmuren zijn heel dik en massief. De warmte uit het atelier trekt (langzaam maar zeker) in de muur. Deze kan ingepakt worden met een isolerende laag zoals steenwol of vlas (duurzamer). Dit is op veel plekken ingewikkeld en daardoor ook duur. Grote blinde muren hebben waarschijnlijk het grootste effect, met minder grote investeringen

frisse lucht binnen

ventilatie is nodig om schadelijke stoffen en vieze luchtjes af te voeren en om zuurtof toe te voeren, als er veel zuurstof (door aanwezigheid van mensen) wordt verbruikt

In een ruimte waar een aantal mensen bij elkaar aanwezig zijn (geweest), is het verstandig om te luchten, bijv. door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren wijd tegen elkaar open te zetten rivm
Wel liefst een tijdje daarvoor radiator uit

In de zomer kan ventialtie voor verkoeling zorgen (als het buiten koeler is dan binnen)

Als er weinig mensen aanwezig zijn, in een relatief grote ruimte en er geen verf of zaagmachines gebruikt worden, is er in principe weing ventilatie nodig.

Vochtige lucht kost iets meer energie om te verwarmen, maar dit is verwaarlossbaar klein, als je het echt uitrekent.
In de winter is ons pand dusdanig droog, dat de damp van de gekookte aardappelen alleen een welkome gast is (klimaat-technisch bekeken)

Veel algemene info die je over de noodzaak van ventilatie vindt, op internet, heeft betrekkeing op een woning, waar de situatie over het algemeen totaal anders is.

Koude buitenlucht De mechanische ventilatie zorgt ervoor dat -ook als je er niet bent-, er 's winters koude buitenlucht wordt aangevoerd in de ruimte. Voor zuiniger stoken zou die ventilatie ook "lager" moeten gaan bij afwezigheid. of als je weinig stof verwacht ventilatie dicht draait. Er bestaan metertjes die aangeven of lucht fris is. Dan kun je de klep op de afzuiger stellen, naar behoefte Via afzuiging gaat misschien wel de meeste warmte in PW verloren (?).
financiele prikkel

iedereen betaalt mee aan het totale gasverbruik.
degenen die minder verbruiken betalen mee voor degenen die meer verbruiken.
Door dit op te splitsen zullen mensen misschien zuiniger worden.

Onderzoek naar zo'n systeem is door beheerder gedaan
In ons pand heeft het een aantal implicaties:

 • het aanleggen van zo'n systeem kost 122.000 totaal*
  dat zul je niet terugverdienen.
 • Het levert misschien een financiele prikkel voor sommigen, om vaker de radiator laag te zetten, maar besparen wordt niet makkelijker want er worden geen feitelijke energie besparende- of comfort verbeterende verbeteringen aan het gebouw door gerealiseerd, zoals met isolatie etc.
 • Er is ongelijkheid tussen de ruimtes. degene die boven een warme ruimte zit, krijgt gratis warmte. iemand anders stookt juist voor de bovenbuur, die de verwarming niet aanzet. eigenlijk wordt dit pas eerlijk(er) als de plafonds en de wanden tussen de ruimtes (beter) worden geïsoleerd**
 • of mensen ook echt zuiniger worden weet je niet. en hoeveel het milieu hier dan uiteindelijk mee opschiet.

* bedrag  volgens offerte
Voor elke huurder gemiddel, bij afschrijving over 10 jaar, 120 euro/jaar.
+ 70 euro per jaar service contract (per huurder). op een gasrekening van 300/jaar nu, is dat een fors bedrag. 

**isolatie van ruimtescheidingen kan ook tot gasbesparing leiden, misschien een extra investering, die nodig is, in de toekomst

***
Een gedeelte van deze kosten overlappen met een 'simpele' zoneregeling.
als er zoneregeling wordt aangelegd zou er rekening kunnen worden gehouden met in de toekomst ook individueel bemeteren