LOGIN
EDIT SITE
AVAILABLE STUDIO'S
FACEBOOK
Pakhuis Wilhelmina

marco
broekman

Biography

marco.broekman urbanism research architecture is een internationaal opererend bureau voor stedenbouw, onderzoek en architectuur. marco.broekman wil met gerichte stedenbouwkundige strategieën, innovatief onderzoek en architectonische interventies oplossingen bieden voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van stad en land. marco.broekman gebruikt een zoekende en coöperatieve ontwerphouding om partijen aan elkaar te binden en ruimtelijke processen te begeleiden van idee naar uitvoering. Het bureau is opgericht door Marco Broekman, welke meer dan 15 jaar ervaring heeft met projecten op het gebied van stedenbouw, ontwerpend onderzoek, architectuur en landschap in binnen- en buitenland. Hij heeft ervaring met het leiden van intensieve workshops en participatietrajecten. Voor elk project worden specifieke samenwerkingsverbanden opgericht die passen bij de gestelde opgave en het ambitieniveau. Marco Broekman is verbonden aan verschillende onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. marco.broekman heeft expertise in de volgende gebieden: herbestemming en transformatie, ruimtelijke strategieën en ontwerpend onderzoek, stedelijke economie, energietransitie, stationsgebieden, gezonde en duurzame stedenbouw, complexe binnenstedelijke opgave en nieuwe woon- en werkmilieus.